Ryomgård Fjernvarmeværk

Velkommen til vores hjemmeside, værket har 669 forbrugere. Årsopgørelsen og 1.rate opkræves 1.juli og modtages i netbank hvis man er PBS kunde ca. den 20 juni. eller i postkassen hvis man ikke er tilmeldt Nets.